Fédération Luxembourgeoise
des Quilleurs
fondé en 1961
membre du C.O.S.L.
membre de la Fédération Internationale
Centre QT
52, rue Pierre Hamer
L-4737 Pétange
Tél. 40 12 12 Fax : 40 26 24
 

"Démissioun Vum Sacha André:

Den CA deelt mat, dass de Sacha André vu senge sämtleche Fonktiounen an der FLQ démissionnéiert huet. Mär soen him villmols Merci fir säin onermiddlechen Asaz während de leschte Joeren a wënschen him vill Erfolleg bei sengen zukünftegen Engagementer.

Den CA"

Démissioun vum Sacha André gesidd der beim Sport.

 

 

 

 

Heures d'ouvertures du secrétariat du  lundi au vendredi 8.00 -11.30 heures