Fédération Luxembourgeoise
des Quilleurs
fondé en 1961
membre du C.O.S.L.
membre de la Fédération Internationale
Centre QT
52, rue Pierre Hamer
L-4737 Pétange
Tél. 40 12 12 Fax : 40 26 24
 
Mir, den CA an d'Kommissiounen, wëllen all eise Memberen Merci soën, déi un eisem 60te Kongress deelgeholl hun, an durch hir Disziplin a Koopératioun e positivt Bild vun eiser Keelefamill vermëttelt hun. Et war net einfach e Sall ze fannen, fir 150 Lait mat de virgedroenen Virschrëften ennerdaach ze kréien, a soumadden si mir houfreg op eis Verainer a soë Merci der Gemeng Suessem, dass mir op deem Wee e korrekten a faire Kongress konnten oofhaalen.
De Büro as vum 28.09.2020 bis op weideres:
Meindes, Denschdes, Donneschdes a Freides mueres vun 8.30-11.30 Auer
souwéi Mëttwoch mettes vu 14.00-18.00 Auer op