Fédération Luxembourgeoise
des Quilleurs
fondé en 1961
membre du C.O.S.L.
membre de la Fédération Internationale
Centre QT
52, rue Pierre Hamer
L-4737 Pétange
Tél. 40 12 12 Fax : 40 26 24
 

Den 22/05/23 ass de Büro zou!!!

Merci fir ärt Verständnis

 

Ganz wichteg Info!!!! Datumsännerung.

Kongress as den 15/07/2023 um 15h00

zu Péiteng an der Haal Bim Diederich

Rue Pierre Hamer L-4737 Pétange

 

 

 

 

 

Telefonsnummer Brasserie um Dill 26 65 04 00

 

 

 

Heures d'ouvertures du secrétariat: Lundi au vendredi de 7:30 à 11:30 heures